and
AIESEC Chișinău
Miriam

Universitatea Pedagogica de Stat "Ion Creanga" din Chisinau (UPSC)

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a fost formată conform Hotărârii Guvernului R.S.S. Moldovenești din 16 august 1940, cu denumirea iniţială Institutul Pedagogic Moldovenesc de Stat, care în 1955 a fost redenumit Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. În anul 1992, în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 330 din 21 mai „Cu privire la reorganizarea sistemului învăţământului universitar”, Institutul este reorganizat în Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

În anul formării, Institutul întrunea cinci facultăţi: Istorie și Filologie, Fizică, Matematică, Biologie, Geografie. În iulie 1941 Institutul a fost evacuat în orasul Cikalov, iar în anul 1944 a revenit în Republică, cu un contingent de 160 studenti și 20 de profesori. Procesul de studii a început la 1 decembrie 1944, cu 458 de studenţi.

Facultăți și catedre:

-Informatică și T.I.I.
* Catedra Informatică
* Catedra Matematică aplicată

-Limbi și literaturi străine
* Catedra Filologie Engleză
* Catedra Limbi şi Literaturi Romanice
* Catedra Filologie Germană

-Psiholotie și psihopedagogie
* Servicii de Asistenţa Socială
* Psihologie
* Psihopedagogie specială

-Filologie
* Limba şi literatura română şi engleză
* Limba şi literatura română şi franceză
* Limba şi literatura română şi italiană
* Limba şi literatura română şi spaniolă
* Limba şi literatura română şi germană
* Limba şi literatura română şi engleză (pentru alolingvi)
* Limba şi literatura română şi rusă
* Limba şi literatura rusă şi engleză.

-Istorie și etnopedagogie

Pedagogie
* Pedagogie
* Pedagogie socială
* Pedagogie preşcolară
* Dans sportiv şi modern
* Pedagogia învăţămîntului primar
* Pedagogie şi limbă engleză
* Pedagogia preşcolară şi limbă engleză
* Pedagogia învăţămîntului primar şi informatică
* Pedagogia învăţămîntului primar şi limbă engleză
* Pedagogia învăţămîntului primar şi limbă franceză
* Pedagogia învăţămîntului primar şi pedagogia preşcolară

-Arte plastice și design

-Formare continuă a C.D.F.C.

-Profesii sociale
 
0
 

Contacte

Moldova, Chișinău
str. I. Creanga 1

Tel: (022) 747-208

www.upsc.md
 

Expune-ți părerea ta despre ei.