Lansarea Concursului Internaţional al Materialelor Jurnalistice în memoria lui Iurii Ataman, ediţia a IV-a, 2013

0
457

Rețeaua Est-Europeană a organizațiilor neguvernamentale pacifiste din cadrul Parteneriatului Global pentru Prevenirea Conflictelor Armate (GPPAC) anunță lansarea ediției a patra a Concursului Internațional al Materialelor Jurnalistice – având ca tematică toleranța, integrarea socială, respectul şi înţelegerea reciprocă – apărute pe parcursul anului 2013 în mass-media (tipărită sau electronică) din Republica Belarus, Republica Moldova, Federația Rusă și Ucraina.

Condiţii de participare:

La concurs pot participa jurnaliști profesionişi şi neprofesionişti, corespondenţi titulari şi netitulari ai publicaţiilor naţionale şi regionale, studenţi de la facultăţile de jurnalistică, elevi din Belarus, Moldova, Rusia, Ucraina, care au publicat materiale tematice în mass-media scrisă sau le-au plasat în varianta electronică pe Internet în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2013.

Concursul este organizat în memoria lui Iurii Ataman, o personalitate marcantă, care a depus eforturi mari pentru menţinerea climatului de pace în Regiunea Transnistreană. El a fost preşedintele permanent al Comitetului Unificat de Reconciliere şi Democratizare (JCDC), până la moartea sa prematură din luna august 2010. Ca şi în anii precedenţi, anunţăm concursul pe 16 noiembrie, de Ziua Internaţională a Toleranţei, promovată de UNESCO în cadrul adoptării „Declaraţiei Principiilor Toleranţei”.

Nominalizări:

  • cel mai bun material dedicat integrării sociale de succes, soluţiilor pentru înţelegere reciprocă, depăşirii anumitor bariere în comunicare;
  • cel mai bun articol despre problemele legate de rasism, xenofobie sau alte forme de discriminare;
  • cel mai bun material despre conflictele existente, redat în manieră imparţială, care dezvăluie esenţa conflictului în mod echilibrat, reflectă în egală măsură poziţia părţilor aflate în conflict și descrie avantajele soluţionării paşnice a conflictelor.

Pentru fiecare nominalizare vor fi selectate 3 lucrări, care vor fi premiate după cum urmează:

  • Locul întâi – 150 de dolari SUA;
  • Locul al doilea – 100 de dolari SUA;
  • Locul al treilea – 70 de dolari SUA.

Începînd cu anul 2011, comitetul de organizare al concursului a instituit o nominalizare specială pentru cel mai bun material jurnalistic despre toleranţă, depăşirea manifestărilor de intoleranţă şi excludere socială, elaborat de către un autor tînăr (14-20 de ani). Câștigătorul la această nominalizare va fi premiat cu 90 de dolari SUA.

Un autor are dreptul să trimită la concurs nu mai mult de un material jurnalistic pentru fiecare nominalizare. Vor fi examinate articolele scrise în limbile de stat ale celor 4 ţări participante (Belarus, Moldova, Rusia, Ucraina). Volumul materialelor nu este restricţionat, iar articolele care se referă la evenimentele de pînă la anul 2000 trebuie să aibă o legătură directă cu realităţile de astăzi.

Materialele se pot transmite la concurs în formă scanată, după originalele publicate, sau se trimit link-urile valabile ale publicațiilor în variantă electronică, plasate în Internet. De fiecare dată, este obligatoriu a se indica: prenumele şi numele autorului, datele lui de contact, denumirea publicaţiei, data apariţiei şi, desigur, se va menţiona categoria aleasă pentru nominalizările anunțate în concurs.

Perioada de desfăşurare:

Materialele pot fi expediate în perioada: 16 noiembrie 2013 – 16 ianuarie 2014.

Anunţarea rezultatelor concursului: 16 februarie 2014.

Contacte:

Vă rugăm să ne expediaţi articolele dvs. pentru Concursul Internaţional al Materialelor Jurnalistice în memoria lui Iurii Ataman, ediţia a IV-a, pe adresa electronică a comitetului de organizare:

mediatolerance2013@gmail.com